مرکز خدمات ماشین های اداری پارت رایانه

نشانی: تهران – خیابان انقلاب – خیابان بهار جنوبی – برج بهار – طبقه ششم – واحد 650

تلفن: 77615812 – 77616257 – 77616256   فکس: 77615592

ایمیل: info@partrayane.com